About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1965 futon giường tầng. Có rất nhiều futon giường tầng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như modern, contemporary, và traditional. Bạn cũng có thể chọn từ foldable, adjustable (other), và sofa  bed futon giường tầng. Cũng như từ da tổng hợp, wood futon giường tầng.Và bất kể futon giường tầng là fabric.