• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 450 xe nâng nền tảng làm việc. Khoảng 35% trong số các sản phẩm này là bàn nâng, 3% là thiết bị vận chuyển vật liệu khác, và 1% là sàn thi công.

Có 450 xe nâng nền tảng làm việc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số xe nâng nền tảng làm việc một cách tương ứng.