Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 195067 bình hoa. Có rất nhiều bình hoa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như m, s, và l. Bạn cũng có thể chọn từ glass, crystal, và iron bình hoa. Cũng như từ antique bình hoa. Và bất kể bình hoa là laundry, courtyard, hay sports venues.  

Có 193445 bình hoa nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Việt Nam, nơi cung cấp 81%, 15%, và 2% trong số bình hoa một cách tương ứng.