• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 126 đèn pin fenix. Khoảng 81% trong số các sản phẩm này là đèn pin và đèn cầm tay, 4% là thiết bị bảo dưỡng khác. Có 110 đèn pin fenix nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Thái Lan, và Ấn Độ, nơi cung cấp 91%, 5%, và 2% trong số đèn pin fenix một cách tương ứng.các sản phẩm ñèn pin fenix phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Eastern Asia. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 22 với chứng nhận ISO9001, 8 với chứng nhận ISO14001, và 6 với chứng nhận Other.