• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 15692 bút đánh dấu. Khoảng 8% trong số các sản phẩm này là bút đánh dấu, 5% là bút đánh dấu vĩnh viễn, và 1% là bút vẽ.

Có rất nhiều bút đánh dấu lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như giấy, vải, và bảng trắng. Bạn cũng có thể chọn từ thường trực, xoá bỏ khô & ướt erase, và air xóa được bút đánh dấu. Cũng như từ colored, đen bút đánh dấu.

Có 1670 bút đánh dấu nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Japan, và Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 97%, 1%, và 1% trong số bút đánh dấu một cách tương ứng.