• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 46072 thả ánh sáng. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là đèn chùm và đèn treo, 1% là đèn trang trí ngày lễ, và 1% là đèn đêm.

Có 13158 thả ánh sáng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Pakistan, nơi cung cấp 96%, 1%, và 1% trong số thả ánh sáng một cách tương ứng.