About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6389 mái vòm nhãn. Có rất nhiều mái vòm nhãn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như custom sticker, shipping labels, và medicine. Bạn cũng có thể chọn từ accept mái vòm nhãn. Cũng như từ epoxy, vinyl, và paper mái vòm nhãn.Và bất kể mái vòm nhãn là waterproof, scratch-off, hay heat sensitive.