• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Ballpoint Pens

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

feather pen

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3449 bút tự làm. Khoảng 11% trong số các sản phẩm này là bút bi, 10% là bút đánh dấu vĩnh viễn, và 1% là bút vẽ.

Có rất nhiều bút tự làm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như banner pen, logo pen, và multi-chức năng pen. Bạn cũng có thể chọn từ thể thao, động vật, và lông chim bút tự làm. Cũng như từ vâng, không bút tự làm.

Có 3449 bút tự làm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số bút tự làm một cách tương ứng.