• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1765 crp kiểm tra. Khoảng 10% trong số các sản phẩm này là dụng cụ phân tích lâm sàng, 1% là công cụ chẩn đoán, và 1% là thiết bị phân tích bệnh lý.

Có 293 crp kiểm tra nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, nơi cung cấp 98%, 1% trong số crp kiểm tra một cách tương ứng.