• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Table Lamps

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

desk lamp

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 513 đèn bàn gốm. Khoảng 74% trong số các sản phẩm này là đèn bàn và đèn đọc sách, 1% là đèn chùm và đèn treo, và 1% là thân đèn và đui đèn.

Có 502 đèn bàn gốm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 99%, 1% trong số đèn bàn gốm một cách tương ứng.