About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16567 đóng hộp jar có nắp đậy. Có rất nhiều đóng hộp jar có nắp đậy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như plastic, aluminum, và glass. Bạn cũng có thể chọn từ cosmetic, food, và personal care đóng hộp jar có nắp đậy. Cũng như từ skin care cream, face cream, và skin care đóng hộp jar có nắp đậy.Và bất kể đóng hộp jar có nắp đậy là pet, pp, hay acrylic.