• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1729 bosch bugi. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là bugi đánh lửa, 1% là máy cắt cỏ. 

Có 159 bosch bugi nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Xin-ga-po, và Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 92%, 3%, và 1% trong số bosch bugi một cách tương ứng.