About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 172255 trống nhãn. Có rất nhiều trống nhãn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như custom sticker, shipping labels, và price tags. Bạn cũng có thể chọn từ embossed trống nhãn. Cũng như từ paper, vinyl, và pet trống nhãn.Và bất kể trống nhãn là waterproof, heat sensitive, hay barcode.