About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 11173 sinh trắc học kiểm soát truy cập. Có rất nhiều sinh trắc học kiểm soát truy cập lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như wifi, tcp, và sdk. Bạn cũng có thể chọn từ waterproof / weatherproof, night vision, và reset sinh trắc học kiểm soát truy cập. Cũng như từ 1 year, 2 years sinh trắc học kiểm soát truy cập.Và bất kể sinh trắc học kiểm soát truy cập là 1280 x 720, 1920 x 1080, hay 1280 x 960.