• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 123 động mạch ống. Khoảng 21% trong số các sản phẩm này là dụng cụ tiêm và châm cứu, 4% là ống, ống thải và đồ đựng, và 3% là vật tư y tế thông thường.Có 120 động mạch ống nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Pakistan, và gà tây, nơi cung cấp 76%, 16%, và 2% trong số động mạch ống một cách tương ứng.các sản phẩm ñộng mạch ống phổ biến nhất tại Eastern Europe, Western Europe, và Southeast Asia. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 19 với chứng nhận ISO13485, 14 với chứng nhận Other, và 5 với chứng nhận ISO9001.