About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 96297 máy lọc không khí. Có rất nhiều máy lọc không khí lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như electric, usb, và battery. Bạn cũng có thể chọn từ <36db, 36db-45db, và 46db-70db máy lọc không khí. Cũng như từ white, black, và green máy lọc không khí.Và bất kể máy lọc không khí là humidistat, touch control, hay remote control.