• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 740 làm việc trên không nền tảng. Khoảng 74% trong số các sản phẩm này là bàn nâng, 5% là sàn thi công, và 1% là thang.

Có rất nhiều làm việc trên không nền tảng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không ai, ai cập, và hoa kỳ. Bạn cũng có thể chọn từ khách sạn, vật liệu xây dựng cửa hàng, và nhà máy sản xuất làm việc trên không nền tảng. Cũng như từ 1 năm, 2 năm, và 5 năm làm việc trên không nền tảng.Và bất kể làm việc trên không nền tảng là phụ tùng miễn phí, hỗ trợ trực tuyến, hay video hỗ trợ kỹ thuật. 

Có 743 làm việc trên không nền tảng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số làm việc trên không nền tảng một cách tương ứng.