• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 835 trên không nền tảng. Khoảng 71% trong số các sản phẩm này là bàn nâng, 5% là sàn thi công, và 4% là phụ tùng máy xây dựng.

Có rất nhiều trên không nền tảng lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như euro 3, euro 4, và euro 2. Bạn cũng có thể chọn từ new trên không nền tảng. Cũng như từ nam phi, pháp trên không nền tảng.Và bất kể trên không nền tảng là may mặc cửa hàng, vật liệu xây dựng cửa hàng, hay khách sạn. 

Có 826 trên không nền tảng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số trên không nền tảng một cách tương ứng.