All categories
Featured selections
Trade Assurance
Buyer Central
Help Center
Get the app
Become a supplier

90 kg gunny túi

(Có 30 sản phẩm)

Giới thiệu về 90 kg gunny túi

Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 30 90 kg gunny túi. Có rất nhiều 90 kg gunny túi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nông nghiệp, thực phẩm, và cà phê đậu. Bạn cũng có thể chọn từ lụa, đay, và bông 90 kg gunny túi. Cũng như từ đầy màu sắc, trắng, và màu xanh 90 kg gunny túi.Và bất kể 90 kg gunny túi là có thể tái chế, thân thiện với môi, hay bền.