• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2777 5 tấn máy xúc. Có 2753 5 tấn máy xúc nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia cung cấp hàng đầu là Trung Quốc (Đại lục), Malaysia, và Kenya, nơi cung cấp 90%, 2%, và 2% trong số 5 tấn máy xúc một cách tương ứng. các sản phẩm  tấn máy xúc phổ biến nhất tại Africa, Southeast Asia, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 757 với chứng nhận ISO9001, 342 với chứng nhận Other, và 21 với chứng nhận ISO14001.