• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 304 20w nhà năng lượng mặt trời hệ thống chiếu sáng kit. Khoảng 96% trong số các sản phẩm này là các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời. 

Có 304 20w nhà năng lượng mặt trời hệ thống chiếu sáng kit nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 20w nhà năng lượng mặt trời hệ thống chiếu sáng kit một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 172 với chứng nhận ISO9001, 25 với chứng nhận Other, và 18 với chứng nhận ISO14001.