Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

12%

12.00%

Châu Phi

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

12%

12.00%

Tây Âu

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

10%

10.00%

Đông Âu

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

10%

10.00%

Trung Đông

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

8%

8.00%

Nam Mỹ

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

8%

8.00%

Đông Nam Á

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

7%

7.00%

Bắc Mỹ

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

7%

7.00%

Bắc Âu

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

6%

6.00%

Trung Mỹ

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

6%

6.00%

Nam Âu

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

5%

5.00%

Châu Đại Dương

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

5%

5.00%

Đông Nam Á

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

4%

4.00%

Đông Á

(Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Châu Phi 12.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Tây Âu 12.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Đông Âu 10.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Trung Đông 10.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Nam Mỹ 8.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Đông Nam Á 8.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Bắc Mỹ 7.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Bắc Âu 7.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Trung Mỹ 6.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Nam Âu 6.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Châu Đại Dương 5.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Đông Nam Á 5.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Đông Á 4.00% Car Repairing Kit; Car Repairing and Maintenance Products; Car Care Products; Auto Ceramic Coating; Car Testing Tools
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: USD 2,326,840
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: USD 2,326,840

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English,Japanese
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 03541739

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Linda Wang
Ms. Linda Wang
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo010177025225