Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

30%

30.00%

Bắc Mỹ

(Shipping Services)

20%

20.00%

Tây Âu

(Shipping Services)

5%

5.00%

Nam Mỹ

(Shipping Services)

5%

5.00%

Đông Âu

(Shipping Services)

5%

5.00%

Châu Đại Dương

(Shipping Services)

5%

5.00%

Trung Đông

(Shipping Services)

5%

5.00%

Đông Á

(Shipping Services)

5%

5.00%

Trung Mỹ

(Shipping Services)

5%

5.00%

Bắc Âu

(Shipping Services)

5%

5.00%

Nam Âu

(Shipping Services)

5%

5.00%

Đông Nam Á

(Shipping Services)

2%

2.00%

Đông Nam Á

(Shipping Services)

1%

1.00%

Châu Phi

(Shipping Services)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Bắc Mỹ 30.00% Shipping Services
Tây Âu 20.00% Shipping Services
Nam Mỹ 5.00% Shipping Services
Đông Âu 5.00% Shipping Services
Châu Đại Dương 5.00% Shipping Services
Trung Đông 5.00% Shipping Services
Đông Á 5.00% Shipping Services
Trung Mỹ 5.00% Shipping Services
Bắc Âu 5.00% Shipping Services
Nam Âu 5.00% Shipping Services
Đông Nam Á 5.00% Shipping Services
Đông Nam Á 2.00% Shipping Services
Thị trường nội địa 2.00% Shipping Services
Châu Phi 1.00% Shipping Services
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 98.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: 11-20 People
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 0
Phương thức Xuất khẩu: Thông qua một đại lý

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Mr. Jason yang
Mr. Jason yang
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011021166049