Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

25%

25.00%

Bắc Mỹ

(Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories)

20%

20.00%

Đông Âu

(Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories)

20%

20.00%

Tây Âu

(Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Bắc Mỹ 25.00% Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories
Đông Âu 20.00% Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories
Tây Âu 20.00% Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories
Thị trường nội địa 20.00% Mobile Phone Battery, Tablet Battery, Mobile Phone Accessories
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 80.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Mr. Zhang Carter
Mr. Zhang Carter
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo033003099036