Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

36%

36.00%

Bắc Mỹ

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

20%

20.00%

Châu Đại Dương

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

17%

17.00%

Tây Âu

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

9%

9.00%

Đông Âu

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

3%

3.00%

Trung Đông

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

2%

2.00%

Nam Mỹ

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

2%

2.00%

Đông Nam Á

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

2%

2.00%

Châu Phi

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

2%

2.00%

Trung Mỹ

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

2%

2.00%

Bắc Âu

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

2%

2.00%

Nam Âu

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

1%

1.00%

Đông Á

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

1%

1.00%

Đông Nam Á

(Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Bắc Mỹ 36.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Châu Đại Dương 20.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Tây Âu 17.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Đông Âu 9.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Trung Đông 3.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Nam Mỹ 2.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Đông Nam Á 2.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Châu Phi 2.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Trung Mỹ 2.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Bắc Âu 2.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Nam Âu 2.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Đông Á 1.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Đông Nam Á 1.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Thị trường nội địa 1.00% Promotional Products; Textile Products; Stationery Products; Household Products; Toys
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 99.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: 21-50 People
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 03702871

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Tina Lee
Ms. Tina Lee
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011021168024