Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

30%

30.00%

Bắc Âu

30%

30.00%

Bắc Mỹ

20%

20.00%

Đông Nam Á

20%

20.00%

Đông Á

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%)
Bắc Âu 30.00%
Bắc Mỹ 30.00%
Đông Nam Á 20.00%
Đông Á 20.00%
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: Below US$1 Million
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 1% - 10%

Khả năng Giao dịch

Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: 3-5 People

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011086092136