Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

30%

30.00%

Bắc Mỹ

(Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration)

20%

20.00%

Châu Đại Dương

(Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration)

20%

20.00%

Tây Âu

(Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration)

10%

10.00%

Đông Âu

(Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration)

10%

10.00%

Bắc Âu

(Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration)

5%

5.00%

Nam Mỹ

(Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Bắc Mỹ 30.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Châu Đại Dương 20.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Tây Âu 20.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Đông Âu 10.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Bắc Âu 10.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Nam Mỹ 5.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Thị trường nội địa 5.00% Storage Basket; Picnic Basket; Rattan Gardening Products; Cane Chair; Rattan Decoration
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 95.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 02111629

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Mr. Andy Xiang
Mr. Andy Xiang
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo010177024151