Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

15%

15.00%

Nam Mỹ

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

7%

7.00%

Đông Nam Á

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

5%

5.00%

Bắc Mỹ

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

5%

5.00%

Châu Phi

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

4%

4.00%

Châu Đại Dương

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

3%

3.00%

Đông Âu

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

3%

3.00%

Trung Đông

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

2%

2.00%

Tây Âu

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

1%

1.00%

Đông Á

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

1%

1.00%

Trung Mỹ

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

1%

1.00%

Bắc Âu

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

1%

1.00%

Nam Âu

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

1%

1.00%

Đông Nam Á

(Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Thị trường nội địa 51.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Nam Mỹ 15.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Đông Nam Á 7.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Bắc Mỹ 5.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Châu Phi 5.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Châu Đại Dương 4.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Đông Âu 3.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Trung Đông 3.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Tây Âu 2.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Đông Á 1.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Trung Mỹ 1.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Bắc Âu 1.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Nam Âu 1.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Đông Nam Á 1.00% Acoustic Guitar, Classical Guitar, Ukulele, Violin, Guitar Accessories,
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: USD 5400000
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: USD 3000000
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 49.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 04914346

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Mary Ning
Mary Ning
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011184036090