Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

15%

15.00%

Trung Mỹ

15%

15.00%

Đông Nam Á

10%

10.00%

Nam Mỹ

5%

5.00%

Bắc Mỹ

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%)
Trung Mỹ 15.00%
Đông Nam Á 15.00%
Nam Mỹ 10.00%
Bắc Mỹ 5.00%

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Jenny Chang
Ms. Jenny Chang
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011085178057