Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

30%

30.00%

Đông Âu

(Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe)

20%

20.00%

Nam Mỹ

(Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe)

10%

10.00%

Bắc Mỹ

(Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe)

10%

10.00%

Đông Nam Á

(Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe)

8%

8.17%

Châu Phi

(Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe)

8%

8.17%

Trung Đông

(Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Đông Âu 30.00% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Nam Mỹ 20.00% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Thị trường nội địa 13.66% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Bắc Mỹ 10.00% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Đông Nam Á 10.00% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Châu Phi 8.17% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Trung Đông 8.17% Shadowless Head Lamp; Lens and Loupe
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 86.34%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 01592651

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Jindaifu- Yoyo.you
Jindaifu- Yoyo.you
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011086092016