Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

80%

80.00%

Tây Âu

10%

10.00%

Đông Âu

5%

5.00%

Nam Mỹ

5%

5.00%

Bắc Mỹ

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%)
Tây Âu 80.00%
Đông Âu 10.00%
Nam Mỹ 5.00%
Bắc Mỹ 5.00%

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Mina Mi
Ms. Mina Mi
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011086092018