Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

30%

30.00%

Đông Nam Á

20%

20.00%

Châu Phi

20%

20.00%

Trung Đông

10%

10.00%

Bắc Mỹ

10%

10.00%

Đông Nam Á

10%

10.00%

Tây Âu

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%)
Đông Nam Á 30.00%
Châu Phi 20.00%
Trung Đông 20.00%
Bắc Mỹ 10.00%
Đông Nam Á 10.00%
Tây Âu 10.00%

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. sophie chai
Ms. sophie chai
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011090177237