Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

35%

35.00%

Trung Đông

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

25%

25.00%

Đông Nam Á

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

10%

10.00%

Đông Nam Á

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

5%

5.00%

Nam Mỹ

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

5%

5.00%

Đông Á

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

3%

3.00%

Bắc Mỹ

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

3%

3.00%

Tây Âu

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

3%

3.00%

Trung Mỹ

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

3%

3.00%

Bắc Âu

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

3%

3.00%

Nam Âu

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

2%

2.00%

Đông Âu

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

1%

1.00%

Châu Phi

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

1%

1.00%

Châu Đại Dương

(Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Trung Đông 35.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Đông Nam Á 25.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Đông Nam Á 10.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Nam Mỹ 5.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Đông Á 5.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Bắc Mỹ 3.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Tây Âu 3.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Trung Mỹ 3.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Bắc Âu 3.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Nam Âu 3.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Đông Âu 2.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Châu Phi 1.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Châu Đại Dương 1.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Thị trường nội địa 1.00% Playground Equipment; Trampoline; Toy Swings; Toy Vehicle; Rock Climbing Wall
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 99.00%

Điều khoản Kinh doanh

Tiền tệ Thanh toán Được chấp nhận: USD, EUR, CNY
Loại hình Thanh toán Được chấp nhận: T/T, L/C
Cảng Gần nhất: ningbo, shanghai

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Số lượng Nhân viên trong Phòng Thương mại: 3-5 People
Thời gian Chuẩn bị Trung bình: 15 ngày
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 02302122

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Mr. Tommy Ye
Mr. Tommy Ye
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo033003076204