Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

35%

35.00%

Đông Nam Á

(Valves)

5%

5.00%

Bắc Mỹ

(Valves)

5%

5.00%

Châu Phi

(Valves)

5%

5.00%

Trung Đông

(Valves)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Thị trường nội địa 50.00% Valves
Đông Nam Á 35.00% Valves
Bắc Mỹ 5.00% Valves
Châu Phi 5.00% Valves
Trung Đông 5.00% Valves
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 50.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: Confidential

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Berry wang
Ms. Berry wang
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011090179194