Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

30%

30.00%

Bắc Mỹ

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

15%

15.00%

Nam Mỹ

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

15%

15.00%

Tây Âu

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

10%

10.00%

Bắc Âu

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

5%

5.00%

Đông Âu

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

5%

5.00%

Đông Á

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

5%

5.00%

Trung Mỹ

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

5%

5.00%

Nam Âu

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

2%

2.00%

Đông Nam Á

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

2%

2.00%

Châu Đại Dương

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

2%

2.00%

Trung Đông

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

1%

1.00%

Châu Phi

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

1%

1.00%

Đông Nam Á

(Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade)

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%) (Các) Sản phẩm Chính
Bắc Mỹ 30.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Nam Mỹ 15.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Tây Âu 15.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Bắc Âu 10.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Đông Âu 5.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Đông Á 5.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Trung Mỹ 5.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Nam Âu 5.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Đông Nam Á 2.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Châu Đại Dương 2.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Trung Đông 2.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Thị trường nội địa 2.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Châu Phi 1.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Đông Nam Á 1.00% Pet Grooming Glove, Knee Pillow, Lid, Foot Brush, Car Sunshade
Tổng Khối lượng Bán hàng Hàng năm: confidential
Tổng Doanh thu Xuất khẩu: confidential
Tỷ lệ Phần trăm Xuất khẩu: 98.00%

Khả năng Giao dịch

Ngôn ngữ Sử dụng: English
Mã số Đăng ký Giấy phép Xuất khẩu: 02824453

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Ms. Vivi Hu
Ms. Vivi Hu
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo010177051172