Năng lực Thương mại Liên hệ nhà cung cấp

Thương mại & Thị trường

10%

10.00%

Bắc Mỹ

10%

10.00%

Nam Mỹ

10%

10.00%

Đông Âu

10%

10.00%

Trung Đông

10%

10.00%

Tây Âu

10%

10.00%

Trung Mỹ

10%

10.00%

Bắc Âu

10%

10.00%

Nam Âu

Thị trường Chính Tổng Doanh thu (%)
Thị trường nội địa 20.00%
Bắc Mỹ 10.00%
Nam Mỹ 10.00%
Đông Âu 10.00%
Trung Đông 10.00%
Tây Âu 10.00%
Trung Mỹ 10.00%
Bắc Âu 10.00%
Nam Âu 10.00%

Gửi thư của bạn tới nhà cung cấp này
Trao đổi với Nhà cung cấp: Nhà cung cấp:
Tôi có thể giúp gì cho bạn không?
globalseo011184036090