báo cáo Đáng Ngờ Hoạt Động
tổng quan
Chi Tiết ngắn Gọn
Nguyên liệu chính:
Bitum
Cách sử dụng:
Xây dựng

801 r là một nóng ứng dụng sửa đổi bitum. Nó có độ bám dính tuyệt vời tài sản, không thấm nước nhẹ giải pháp hóa học, siêu- tím sức đề kháng và không- dòng chảy hoặc nhúng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

 

sử dụng

801r được sử dụng như sau:

- như keo và phụ cho tất cả xây dựng hoặc khe co giãn.

- như sealant và chất độn cho điểm yếu và bề mặt vết nứt trên mái bê tông trước khi áp dụng atlaskote mái

Vật liệu chống thấm.

- liên kết của gạch lát sàn.

 

màu sắc

đen

 

đóng gói: 20kg thiếc