Bộ phim X-quang y tế nhạy cảm FUJI 11x14 in / Thay thế dòng FUJI Super HR-U-C / AGFA CEA

5,00 US$ - 50,00 US$/ |200 /(Đơn hàng tối thiểu)
Giao hàng:
  • Vận tải đường biển
Để biết giá sản phẩm, hoặc nếu có yêu cầu tùy chỉnh hay các yêu cầu khác: