Sử Dụng Isuzu 9M3 Trộn Bê Tông Xe Tải Trong Bán Nóng

10.000,00 US$ - 15.000,00 US$/ Đơn vị |1 Đơn vị/Đơn vị(Đơn hàng tối thiểu)
Đơn vị
Để biết giá sản phẩm, hoặc nếu có yêu cầu tùy chỉnh hay các yêu cầu khác:
Manufacturer,Trading Company,Other
VN
5