Quad Core Tablet PC Android 4.2 MTK 8389 Với HD, Wifi, GPS, FM, TV

125,00 US$ - 150,00 US$/ Đơn vị |1000 Đơn vị/Đơn vị(Đơn hàng tối thiểu)
2MP
Tối thiểu số lượng đặt hàng là 1000 Đơn vị
0/1000 Đơn vị
từ$0.00
Vận chuyển
Cần thương lượng
Tổng số
Cần thương lượng
Manufacturer,Other
IN
11