Xử Lý thực phẩm bao gồm tay mixer 300 watts 5 speed AC động cơ và hand blender 550 watts với biến tốc độ điều khiển

>= 2000 Bộ
10,00 US$
Tiết kiệm đến US $30 với PayPal
Lợi ích
Hoàn tiền nhanh chóng cho đơn hàng dưới 1.000 USDNhận ngay
Bộ
Để biết giá sản phẩm, hoặc nếu có yêu cầu tùy chỉnh hay các yêu cầu khác: