Ngô Vàng Khô/Ngô Vàng Khô/Ngô Vàng Cho Thức Ăn Chăn Nuôi

110,00 US$ - 140,00 US$/ Tấn hệ mét |27 Tấn hệ mét/Tấn hệ mét(Đơn hàng tối thiểu)
Tấn hệ mét
Tối thiểu số lượng đặt hàng là 27 Tấn hệ mét
0/27 Tấn hệ mét
từ$0.00
Vận chuyển
Cần thương lượng
Tổng số
Cần thương lượng
Trading Company,Buying Office,Business Service (Transportation, finance, travel, Ads, etc)
ZA
7