Than Dừa Than Bánh Hexagone Hình Dạng Trong Đặt Hàng Số Lượng Lớn Cho BBQ Ít Khói Và Tối Thiểu Tro

17.000,00 US$ - 21.000,00 US$/ Tấn hệ mét |20 Tấn hệ mét/Tấn hệ mét(Đơn hàng tối thiểu)
Tấn hệ mét
Tối thiểu số lượng đặt hàng là 20 Tấn hệ mét
0/20 Tấn hệ mét
từ$0.00
Vận chuyển
Cần thương lượng
Tổng số
Cần thương lượng