• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Flavour & Fragrance

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

ethanol 99.9

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 459 kẽm sulphate monohydrate. Khoảng 87% trong số các sản phẩm này là sunfat, 1% là phụ gia thực phẩm. 

Có rất nhiều kẽm sulphate monohydrate lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chất hóa học. Bạn cũng có thể chọn từ nông nghiệp lớp, trong thực phẩm kẽm sulphate monohydrate. Cũng như từ kẽm sulphate, magnesium sulphate, và copper sulphate kẽm sulphate monohydrate.

Có 458 kẽm sulphate monohydrate nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số kẽm sulphate monohydrate một cách tương ứng.