• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 15 con ngựa vàng mui xe. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là áo hoodie và áo nỉ nam. 

Có 10 con ngựa vàng mui xe nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số con ngựa vàng mui xe một cách tương ứng.