• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 437 sân cai trị. Khoảng 9% trong số các sản phẩm này là thước kẻ. 

Có rất nhiều sân cai trị lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như thước. Bạn cũng có thể chọn từ không, vâng sân cai trị. Cũng như từ straight thước sân cai trị. Và bất kể sân cai trị là nhựa, gô. 

Có 50 sân cai trị nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 98%, 2% trong số sân cai trị một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 26 với chứng nhận Other, 13 với chứng nhận ISO9001, và 2 với chứng nhận ISO14001.