• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 176 xray kính. Khoảng 38% trong số các sản phẩm này là thiết bị và phụ kiện chụp x quang y tế, 1% là sản phẩm bảo vệ tia y tế. 

Có 176 xray kính nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số xray kính một cách tương ứng.