• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 12 xj350 workover rig. Khoảng 41% trong số các sản phẩm này là máy khoan mỏ dầu, 8% là máy khai thác khác. 

Có 7 xj350 workover rig nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số xj350 workover rig một cách tương ứng.