• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3041 xanthan gum giá. Khoảng 7% trong số các sản phẩm này là phụ gia thực phẩm, 6% là chất làm đặc, và 3% là bộ ổn định.

Có 258 xanthan gum giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 92% trong số xanthan gum giá một cách tương ứng.