• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 10 workover rig mô hình. Khoảng 10% trong số các sản phẩm này là máy khoan mỏ dầu, 10% là phụ tùng máy khai thác. 

Có rất nhiều workover rig mô hình lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như giếng dầu. 

Có 5 workover rig mô hình nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số workover rig mô hình một cách tương ứng.